ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง3 วิธีที่ศาลฎีกา 6-3 จะแตกต่าง

ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง3 วิธีที่ศาลฎีกา 6-3 จะแตกต่าง

หากผู้พิพากษา Ruth Bader Ginsburg ผู้ล่วงลับไปฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรงแล้วถูกแทนที่ในปีนี้ ศาลฎีกาจะกลายเป็นสิ่งที่ประเทศไม่เคยพบเห็น เนื่องจากผู้พิพากษากลายเป็นกำลังสำคัญในชีวิตวัฒนธรรมอเมริกันหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นศาลที่อนุรักษ์นิยมอย่างเด็ดขาด

ศาลที่มีเสียงข้างมากแบบอนุรักษ์นิยม 6-3 จะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากศาลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งถูกแบ่งแยกอย่างใกล้ชิดมากขึ้น โดยที่ Ginsburg เป็นผู้นำของฝ่ายเสรีนิยมของผู้พิพากษาสี่คน และหัวหน้าผู้พิพากษา John Roberts เป็นผู้ลงคะแนนเสียงบ่อยครั้ง

ในฐานะนักวิชาการของศาลและการเมืองแห่งความเชื่อข้าพเจ้าเห็นสามสิ่งที่น่าจะเปลี่ยนแปลงในยุคของเสียงข้างมากแบบอนุรักษ์นิยม: ศาลจะยอมรับคดีที่ขัดแย้งกันในวงกว้างเพื่อพิจารณา การตีความสิทธิตามรัฐธรรมนูญของศาลจะเปลี่ยนไป และอนาคตของสิทธิในยุคของศาลอนุรักษนิยมอาจอยู่ในมือของระบอบประชาธิปไตยท้องถิ่นมากกว่าศาลฎีกา

ใบปะหน้าที่กว้างขึ้น

ศาลรับเฉพาะกรณีที่ผู้พิพากษาเลือกที่จะรับฟัง ห้าคะแนนเสียงในศาลที่มีสมาชิกเก้าคนถือเสียงข้างมาก แต่สี่เป็นจำนวนที่จำเป็นในการดำเนินคดี

หากโรเบิร์ตส์ไม่ต้องการที่จะยอมรับกรณีที่มีการโต้เถียง ตอนนี้ก็ต้องการให้พรรคอนุรักษ์นิยมทั้งสี่คน ได้แก่ ซามูเอล อาลิโต, นีล กอร์ซุช, เบรตต์ คาวานเนา และคลาเรนซ์ โธมัส ยอมรับคดีและเสี่ยงกับผลลัพธ์

หากพวกเขาไม่แน่ใจว่าโรเบิร์ตส์จะปกครองอย่างไร – อย่างที่หลายคนเป็น – พวกอนุรักษ์นิยมอาจไม่เต็มใจที่จะรับฟังความคิดเห็น

ด้วยพรรคอนุรักษ์นิยมหกคนในศาลนั่นจะเปลี่ยนไป ผลลัพธ์ที่แน่นอนยิ่งขึ้น ศาลน่าจะใช้คดีความแตกแยกในวงกว้างขึ้น ซึ่งรวมถึงกฎข้อบังคับเกี่ยวกับปืน จำนวนมาก ที่ได้รับการท้าทายว่าเป็นการละเมิดการแก้ไขครั้งที่สอง และความขัดแย้งที่ก่อ ตัวขึ้น ระหว่างสิทธิเกย์และสิทธิทางศาสนาที่ศาลได้เลี่ยงมาจนถึงตอนนี้ พวกเขายังรวมถึงกฎเกณฑ์การทำแท้งฉบับใหม่ซึ่งระบุว่าจะนำไปใช้ในการคาดการณ์ความท้าทายทางกฎหมายและการพิจารณาคดีที่ดีที่ศาล

ผู้พิพากษาเสรีนิยมทั้งสามคนจะไม่สามารถยืนกรานให้มีการรับฟังคดีโดยปราศจากการมีส่วนร่วมจากนักอนุรักษ์นิยมอย่างน้อยหนึ่งคนจากหกคน ซึ่งเป็นการจำกัดการโต้เถียงมากมายจากการพิจารณาที่ศาลสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การปฏิรูปสิทธิ

การเพิ่มขึ้นของศาลอนุรักษ์นิยม 6-3 แห่งยังหมายถึงการสิ้นสุดของการขยายสิทธิที่ศาลได้ดูแลในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา

พรรคอนุรักษ์นิยมเชื่อว่าสิทธิตามรัฐธรรมนูญ เช่น เสรีภาพในการนับถือศาสนาและการพูด การถืออาวุธ และการจำกัดการค้นหาของตำรวจจะไม่เปลี่ยนแปลง แต่พวกเขาตั้งคำถามกับการอ้างสิทธิ์อย่างกว้างขวางของสิทธิที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป เช่น สิทธิความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพในการสืบพันธุ์ สิ่ง เหล่านี้ยังรวมถึง สิทธิของ LGBTQ สิทธิในการออกเสียง สิทธิในการดูแลสุขภาพและสิทธิ์อื่นๆ ที่ไม่ได้รับการคุ้มครองโดยเฉพาะในข้อความของรัฐธรรมนูญ

ศาลได้กำหนดสิทธิเพิ่มเติมหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในความเป็นส่วนตัว ในประโยคกระบวนการที่ครบกำหนด ของการแก้ไขครั้งที่ 14 : “…และรัฐใดๆ จะไม่ลิดรอนบุคคลใดของชีวิต เสรีภาพ หรือทรัพย์สิน โดยไม่มีกระบวนการอันควรตามกฎหมาย” ดูเหมือนเป็นเรื่องของกระบวนการ: รัฐบาลต้องใช้กฎหมายเดียวกันกับทุกคนโดยไม่มีการดำเนินการตามอำเภอใจ จากมุมมองแบบอนุรักษ์นิยม ศาลได้ขยายความหมายของ “กระบวนการที่เหมาะสม” และ “เสรีภาพ” ให้ไกลเกินกว่าขอบเขตที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งทำให้การตัดสินใจออกจากเสียงข้างมากในระบอบประชาธิปไตย

ดังนั้น สิทธิของ LGBTQ จะไม่ขยายออกไปอีก แนวการตัดสินใจที่ทำให้ผู้พิพากษาแอนโธนี่ เคนเนดีมีชื่อเสียงในเรื่องการสนับสนุนสิทธิเกย์ ซึ่งนำไปสู่ความเท่าเทียมกันในการแต่งงานในปี 2558จะไม่ก้าวหน้าไปอีก

คดีที่พยายามออกกฎหมายลงโทษประหารชีวิตภายใต้การห้าม ” การลงโทษที่โหดร้ายและผิดปกติ ” ของการแก้ไขครั้งที่แปดก็จะยุติลงเช่นกัน ในปี 2019 ศาลตัดสินว่าความเจ็บปวดที่มากเกินไปที่เกิดจากเงื่อนไขทางการแพทย์ที่หายากไม่ได้เป็นเหตุให้ต้องโทษประหารชีวิต การประหารชีวิตครั้งนั้นดำเนินไป และการเรียกร้องเพิ่มเติมที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญของโทษประหารชีวิตจะไม่เกิดขึ้น

ความท้าทายในการจำกัดการลงคะแนนเสียงก็มักจะล้มเหลวเช่นกัน นี่เป็นตัวอย่างในการตัดสินใจ 5-4 ในปี 2561ที่อนุญาตให้โอไฮโอล้างการลงคะแนนเสียงของผู้ลงคะแนนไม่บ่อยนัก Bill of Rights ไม่ได้ปกป้องการลงคะแนนเสียงเป็นสิทธิ์ที่ชัดเจนปล่อยให้กฎการลงคะแนนเป็นหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ ศาลอนุรักษ์นิยมมีแนวโน้มที่จะอนุญาตให้มีข้อบังคับการเลือกตั้งที่เข้มงวดในวงกว้างมากขึ้น รวมถึงการยกเว้นผู้กระทำผิดจากการลงคะแนนเสียง นอกจากนี้ยังอาจจำกัดการแจงนับสำมะโนให้กับพลเมือง ซึ่งจะช่วยลดอำนาจรัฐสภาของรัฐที่มีประชากรผู้อพยพที่ไม่ใช่พลเมืองจำนวนมากได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

สัญชาติโดยกำเนิดซึ่งหลายคนเชื่อว่าได้รับการคุ้มครองโดยการแก้ไขครั้งที่ 14 ไม่น่าจะได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจากศาล ศาลไม่เคยตัดสินว่าผู้ที่เกิดในดินแดนสหรัฐจะเป็นพลเมืองโดยอัตโนมัติ ที่ใกล้เคียงที่สุดคือคำตัดสินในปี 1898 ที่ยอมรับการเป็นพลเมืองของบุตรของผู้อยู่อาศัยตามกฎหมายแต่ศาลยังคงนิ่งเงียบเกี่ยวกับคำถามที่แตกแยกเกี่ยวกับเด็กที่เกิดจากผู้อยู่อาศัยที่ไม่ได้รับอนุญาต

ความเข้าใจแบบอนุรักษ์นิยมของการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 14คือไม่มีเจตนาที่จะให้สิทธิพลเมืองโดยกำเนิดแก่ผู้ที่อยู่ในประเทศ โดยไม่ ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

ผู้ที่ไม่ได้เป็นพลเมืองอาจพบว่าตนเองมีสิทธิน้อยลงเช่นกัน นักอนุรักษ์นิยมหลายคนโต้แย้งว่าการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 14กำหนดให้รัฐบาลของรัฐต้องปฏิบัติตาม Bill of Rightsเฉพาะเมื่อต้องรับมือกับพลเมืองสหรัฐฯ

ไม่ว่าในกรณีใด สิทธิส่วนบุคคลจะมีความสำคัญน้อยกว่าความพยายามของรัฐบาลในการปกป้องความมั่นคงของชาติ ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับการก่อการร้าย การเฝ้าระวัง หรือการจัดการกับเหตุฉุกเฉิน พรรคอนุรักษ์นิยมให้เหตุผลว่าความต้องการความปลอดภัยของประชาชนมักจะสำคัญกว่าการเรียกร้องสิทธิของเอกชน เรื่องนี้ถูกแสดงตัวอย่างในทรัมป์ วี. ฮาวายในปี 2018 เมื่อศาลยืนกรานการสั่งห้ามการเดินทางที่บังคับใช้กับประเทศมุสลิมหลายประเทศ

สิทธิ์ทั้งหมดจะไม่ถูกจำกัด ผู้ที่ได้รับการคุ้มครองโดย Bill of Rights เดิมจะได้รับการคุ้มครองมากขึ้นภายใต้ศาลอนุรักษ์นิยม ที่โดดเด่นที่สุด ได้แก่ สิทธิปืนภายใต้การแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่สอง และสิทธิทางศาสนาภายใต้การแก้ไขครั้งแรก

จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ ศาลได้พิจารณาสิทธิทางศาสนาผ่าน ข้อจำกัดของ มาตราการจัดตั้งในการรับรองศาสนาของรัฐบาลเป็นหลัก แต่ในทศวรรษที่ผ่านมา สิ่งนั้นได้เปลี่ยนไปสู่ การ ห้ามไม่ให้มีการแทรกแซงการปฏิบัติทางศาสนาของมาตราการออกกำลังกายโดยเสรี

ศาลได้ยึดถือสิทธิทางศาสนาในการศึกษาและ ข้อยกเว้นทางศาสนาในกฎหมายต่อต้าน การเลือกปฏิบัติ แนวโน้มนั้นจะดำเนินต่อไป

หวนคืนสู่ประชาธิปไตยท้องถิ่น

บางทีการขยายสาขาที่สำคัญที่สุดของศาลอนุรักษ์นิยม 6-3 คือการที่จะคืนนโยบายจำนวนมากให้กับการควบคุมในท้องถิ่น

ตัวอย่างเช่น การพลิกคว่ำ Roe v. Wade ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะไม่แน่นอนภายใต้ศาล 6-3 จะทำให้การทำแท้งถูกกฎหมายในแต่ละรัฐ

สิ่งนี้จะทำให้เจ้าหน้าที่ที่มาจากการเลือกตั้งระดับรัฐเป็นผู้พิทักษ์เสรีภาพส่วนบุคคล เปลี่ยนอำนาจจากศาลไปสู่การเลือกตั้ง วิธีที่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเลือกตั้งตอบสนองต่อการเน้นใหม่นี้อาจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะกำหนดอิทธิพลของศาลอนุรักษ์นิยมฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง