ผลกระทบของการพัฒนาผ่านการกีฬา: กรณีศึกษาของ Australian Sports Outreach Program

ผลกระทบของการพัฒนาผ่านการกีฬา: กรณีศึกษาของ Australian Sports Outreach Program

ผลการวิจัยในโครงการของรัฐบาลออสเตรเลียในวานูอาตู ตองกา และนาอูรูได้รับการตีพิมพ์แล้ววานูอาตูโครงการ Australian Sports Outreach Program ในวานูอาตูกำลังทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อช่วยจัดการกับความท้าทายด้านการพัฒนาที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมที่

เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การมีส่วนร่วมของเยาวชน 

และคุณภาพชีวิตของผู้หญิง และความท้าทายสำหรับผู้ทุพพลภาพ ด้วยความร่วมมือกับกรมพัฒนาเยาวชน กีฬา และการฝึกอบรมของวานูอาตู โครงการสามโครงการในห้าจังหวัดกำลังดำเนินการผ่านโครงการกีฬานาบังกาเพื่อการพัฒนาด้วยการสนับสนุนจากออสเตรเลNabanga กำลังพัฒนาชุมชนที่มีสุขภาพดี ครอบคลุมมากขึ้น และมีความเหนียวแน่นมากขึ้นผ่านการเล่นกีฬา กีฬาอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการช่วยต่อสู้กับโรคไม่ติดต่อโดยทำให้ผู้คนตื่นตัวบ่อยขึ้น และโดยการให้โอกาสในการส่งข้อความเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น อาหาร ยาสูบ แแอลกอฮอล์ เมื่อใช้อย่างมีกลยุทธ์ กีฬายังสามารถจัดการกับอุปสรรคในการรวม และสร้างและสร้างความสัมพันธ์ภายในและระหว่างชุมชนอ่านรายงานการวิจัยวานูอาตู

ตองกาโครงการ Australian Sports Outreach Program ในตองกาเป็นโครงการริเริ่มของรัฐบาลออสเตรเลียที่ทำงานเพื่อเพิ่มระดับการออกกำลังกายในหมู่ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 15 ถึง 45 ปี ตองกามีความชุกของโรคอ้วนสูงเป็นอันดับสองของโลก ส่วนใหญ่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง วิถีชีวิต การรับประทานอาหารที่แย่ลง และระดับการออกกำลังกายที่ลดลง ร้อยละเก้าสิบสามของผู้หญิงตองกามีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน ทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคเบาหวาน มะเร็ง และโรคหลอดเลือดหัวใจ ผู้หญิงในตองกามักจะอยู่ประจำที่มากกว่าผู้ชาย ด้วยเหตุผลทางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย หนึ่งในนั้นคือกิจกรรมกีฬามักได้รับการออกแบบและครอบครองโดยผู้ชาย บทบาทและแนวคิดทางเพศแบบดั้งเดิมเกี่ยวกับรูปร่างของผู้หญิงและ

จำกัดการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการเล่นกีฬา

โครงการพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยทำให้การออกกำลังกายเป็นทางเลือกที่ยอมรับได้ เข้าถึงได้ และน่าตื่นเต้นสำหรับผู้หญิงและเด็กผู้หญิง สิ่งนี้ส่งผลให้ชุมชนยอมรับสตรีและเดหญิงเข้าร่วมกิจกรรมทางกายมากขึ้น โดยเฉพาะในเน็ตบอลอ่านรายงานการวิจัยของตองโครงการ Australian Sports Outreach Program ในนาอูรูเป็นโครงการของรัฐบาลออสเตรเลียที่ช่วยในการเริ่มต้นสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของชาวนาอูรู ตลอดจนการพัฒนาสังคมของประเทศด้วยการสร้างชุมชนที่มีสุขภาพดี ครอบคลุมและเหนียวแน่นผ่านการเล่นกีฬา กระทรวงกีฬาของนาอูรูมอบเงินทุนเพื่อเพิ่มโอกาสในการเป็นผู้นำและการมีส่วนร่วมของชาวนาอูรูในกิจกรรมชุมชนและเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางกายภาพที่จะพัฒนาสุขภาพของพวกเขา กีฬาอยู่ตำแหน่งที่

ดีในการช่วยต่อสู้กับโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน โดยทำให้ผู้คนตื่นตัวบ่อยขึ้น และโดยให้โอกาสในการส่งข้อความเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น อาหาร ยาสูบ และแอลกอฮอล์การสเสริมให้ผู้คนมีส่วนร่วมในการเล่นกีฬา โครงการนี้ช่วยรัฐบาลของนาอูรูช่วยชีวิตด้วยการลดควเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อ และส่งเสริมโอกาสสำหรับทุกคนโดยการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้หญิง คนหนุ่มสาว และผู้ทุพพลภาพตองกามีความชุกของโรคอ้วนสูงเป็นอันดับสองของโลก ส่วนใหญ่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง วิถีชีวิต การรับประทานอาหารที่แย่ลง และระดับการออกกำลังกายที่ลดลง ร้อยละเก้าสิบสามของผู้หญิงตองกามีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน ทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคเบาหวาน มะเร็ง และโรคหลอดเลือด