สัญญามรดกแรงบันดาลใจระดับสากลถึง 25 ล้านคนทั่วโลก

สัญญามรดกแรงบันดาลใจระดับสากลถึง 25 ล้านคนทั่วโลก

การประเมินจากภายนอกพบว่าโครงการ International Inspiration ทำได้เกินเป้าหมายเดิม

ลอร์ด เซบาสเตียน โค ประธาน International Inspiration และ London 2012 เปิดเผยว่า สองปีหลังจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก โครงการ International Inspiration ที่บุกเบิกของสหราช

อาณาจักร โครงการริเริ่มด้านกีฬาและมรดกทางสังคม

ที่สนับสนุนการเสนอราคาของอังกฤษในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ความคาดหวังในการเข้าถึงเด็กและเยาวชนกว่า 25 ล้านคนใน 20 ประเทศทั่วโลก จากคำมั่นสัญญาของ Lord Coe ในสิงคโปร์ในปี 2548 ที่จะ ‘เข้าถึงคนหนุ่มสาวทั่วโลกและเชื่อมโยงพวกเขาเข้ากับพลังแห่งแรงบันดาลใจของเกมเพื่อให้พวกเขาได้รับแรงบันดาลใจในการเลือกกีฬา’ โปรแกรมดังกล่าวได้ก้าวข้ามความทะเยอทะยานดั้งเดิมที่จะสร้างแรงบันดาลใจ เด็กและเยาวชน 12 ล้านคนใน 20 ประเทศทั่วโลกรายงานการประเมินขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับโครงการ International Inspiration ซึ่งดำเนินการโดยองค์กรตรวจสอบและประเมินผลอิสระ Ecorys UK ได้สำรวจว่าโครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ ผลกระทบของโครงการ และขอบเขตของการสร้างมรดกที่ยั่งยืรายงานพบว่าโครงการมีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในสังคมสามระดับ:

เด็กและเยาวชนกว่า 25 ล้านคนได้รับแรงบันดาลใจผู้ปฏิบัติงานกว่า 250,000 คน (ครู ผู้ฝึกสอน และผู้นำ) ได้รับการฝึกอบรม ทำให้คนรุ่นอนาคตทั่วโลกมีรากฐานที่แข็งแกร่งและยั่งยืนมากขึ้นในการสร้างระบบและโครงสร้างการกีฬาในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ55 นโยบายระดับชาติ กลยุทธ์ และการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายได้รับอิทธิพลรายงานของ Ecorys ระบุว่เปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีส่วนทำให้เกิด ” ผลประโยชน์ในวงกว้างสำหรับเด็กและคนหนุ่มสาว ” ใน 20 ประเทศที่ได้รับประโยชน์ ” รวมถึงวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้น การมีส่วนร่วมในการศึกษาเพิ่มขึ้น การพัฒนาตนเอง และการรวมตัวทางสังคม ลอร์ด โค ประธาน International Inspiration กล่าวว่า ” เกือบสิบปีมาแล้วที่ฉันให้คำมั่นว่าจะ ‘เข้าถึงคนหนุ่มสาวทั่วโลกและเชื่อมโยงพวกเขาเข้ากับพลังแห่งแรงบันดาลใจของเกมเพื่อให้พวกเขาได้รับแรงบันดาลใจในการเลือกกีฬา’ และเกือบทศวรรษ

ต่อมา เราจะสร้างแรงบันดาลใจ

ให้กับเด็กและคนหนุ่มสาวกว่า 25 ล้านคนทั่วโลก โดยให้โอกาสทางการศึกษาและกีฬาที่พวกเขาไม่เคยมีมาก่อน “ผมภูมิใจอย่างยิ่งที่เราสามารถสร้างความแตกต่างได้โดยใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสำหรับเด็กและคนหนุ่มสาวจำนวนมากทั่วโลก อันเป็นผลโดยตรงจากการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกลอนดอน 2012 ในสหราชอาณาจักร Liz Nicholl หัวหน้าผู้บริหารของ UK Sport กล่าวว่า: “สหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่ใส่ใจกีฬานานาชาติในทุกระดับ นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เราได้มีส่วนร่วมในการเป็นหุ้นส่วนที่ไม่เหมือนใครในการส่งมอบกีฬาและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องให้กับเด็กและคนหนุ่มสาวจำนวนมากทั่วโลก โครงการสร้างแรงบันดาลใจระดับนานาชาติได้ก้าวข้ามทุกสิ่งที่เราจินตนาการว่าจะสามาทำได้ และรากฐานที่วางไว้จะดำเนินต่อไปเพื่อรับรองมรดกระดับนานาชาติที่ยั่งยืนจากการแข่งขันกีฬ

ลอนดอน 2012 UK Sport จะนำประสบการณ์ ความสัมพันธ์ และมิตรภาพที่สร้างขึ้นผ่โครงการนี้เพื่อสานต่อในการเป็นแชมป์กีฬาในฐานะเครื่องมือสำคัญสำหรับการพัฒนาทั่วโลกถึงคนหนุ่มสาวทั่วโลกและเชื่อมโยงพวกเขาเข้ากับพลังแห่งแรงบันดาลใจของเกมเพื่อให้พวกเขาได้รับแรงบันดาลใจในการเลือกกีฬา’ โปรแกรมดังกล่าวได้ก้าวข้ามความทะเยอทะยานดั้งเดิมที่จะสร้างแรงบันดาลใจ เด็กและเยาวชน 12 ล้านคนใน 20 ประเทศทั่วโลกรายงานการประเมินขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับโครงการทำให้คนรุ่นอนาคตทั่วโลกมีรากฐานที่แข็งแกร่งและยั่งยืนมากขึ้นในการสร้างระบบและโครงสร้างการกีฬาในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ55 นโยบายระดับชาติ กลยุทธ์ และการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายได้รับอิทธิพลรายงานของ Ecorys ระบุว่เปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีส่วนทำให้เกิด ” ผลประโยชน์ในวงกว้างสำหรับเด็กและคนหนุ่มสาว ” ใน 20 ประเทศที่ได้รับประโยชน์ ” รวมถึงวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้น